Facebook Pixel

Garantie & reparatie

Garantie

Meerdanlicht.nl garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Daarvoor gelden op al onze producten de wettelijke garantiebepalingen. Gaat een artikel kapot na meer dan 30 dagen? Kijk dan bij 'Reparaties' de werkwijze om het artikel te laten repareren.

Naast de wettelijke garantie geldt voor bepaalde artikelen de (uitgebreidere) fabrieksgarantie zoals die door sommige fabrikanten of importeurs wordt gegeven. De fabrikant of importeur kan hieraan zelf voorwaarden en bepalingen aan stellen. Meer informatie over de fabrieksgarantie vind je in de documentatie van het product. Wanneer je een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij je zo snel mogelijk van passende oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging of reparatie. Logischerwijs vallen glaswerk en (gratis meegeleverde) verbruiksartikelen, zoals tl-buizen, transformators, drivers, LED-lampen, gloeilampen en halogeenlampen, buiten de garantie.

Defect of verkeerd geleverd

Controleer je bestelling bij ontvangst altijd goed. Alle gevallen van breuk of beschadigingen door transport dienen binnen 5 dagen na ontvangst per e-mail gemeld te worden aan Meerdanlicht.nl. Dit onder vermelding van naam, adres, ordernummer en mogelijkerwijs een foto van het betreffende artikel en het pakket met verzendetiket. Een verzekerde verzending dient namelijk bij de transporteur binnen een termijn van 5 dagen te worden gemeld, schade door transport kan na 5 dagen niet meer schadeloos worden gesteld. Overige reclamaties dienen plaats te vinden binnen 1 maand na aanschaf.

Reparaties

Gaat jouw product kapot na 14 dagen? Meld het te repareren artikel vooraf aan via een e-mail naar info@meerdanlicht.nl. Onder vermelding van je naam, adres, ordernummer en het betreffende artikelnummer kan je de klachtomschrijving versturen. Mogelijke verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Het kan voorkomen dat het defect of reparatie direct bij de producent gemeld moet worden. Je wordt hier bij aanmelding van de reparatie over geïnformeerd.

Als blijkt dat de schade of het defect niet binnen de garantie valt, houd er dan rekening mee dat (de fabrikant) in dat geval kosten in rekening kan brengen en dat de verzendkosten niet worden vergoed.